Senior kursus i
Biostatistik og Stata
Sundhedsvidenskab
Aarhus Universitet

Opdateret 16. juni 2011
Redigeres af Morten Frydenberg
morten@biostat.au.dk


Denne side indeholder udleveret materiale og andet materiale i forbindelse med Senior kurset i Biostatistik og Stata
afholdt den 15., 16. og 17. juni 2011.

OBS: Undervisningmateriale i form af forelæsningsnoter, opgaver, data-sæt samt Stata programmer vil blive lagt på denne side.

Andet litteratur: I forbindelse med Stata kan det anbefales at anskaffe:
Juul & Frydenberg: An introduction to Stata for Health Researchers 3rd Ed. Stata Press.
Den kan let skaffes via Aarhus Universitets Stata Gradplan : http://folkesundhed.au.dk/uddannelse/software

Formål: At give deltagerne en kort introduktion til de basale statistiske begreber og metoder,
som anvendes indenfor sundhedsvidenskabelig forskning.
Kort introduktion til statistikpakken Stata.

Målgruppe: Ph.d.-vejledere og andre seniormedarbejdere ved Aarhus Universitetshospital

Tidspunkt:
15.-17. juni 2011 fra 9.15 til 16.

Sted: Store IT laboratorium, Victor Albeck Bygningen.

Form: Forelæsninger og Stata-øvelser.
Forelæsningerne forventes at optage omkring halvdelen af tiden.

Underviserne er: Svend Juul (SJ), Michael Væth (MV) og Morten Frydenberg(MF), Institut for Folkesundhed.

Bemærk: Hvis du har en laptop med en opdateret version af Stata installeret kan det være en god idé at tage den med.

Foreløbig kursusplan:

Onsdag den 15. juni 2011: Basale færdigheder og begreber
9.15 - 12.00 Introduktion til Stata. - Noter .
Forelæsning og øvelser.
Opgaver og Smoke.dta
12.00 - 13.00 Frokostpause.
13.00 - 15.00 Basale statistiske tankegange, begreber og terminologi. - Noter .
Fiskeolie data sæt brugt i forelæsningerne fishoil.dta
15.00 - 16.00 Stata, import og eksport af data. - Noter .


Torsdag den 16. juni 2011: Sammenligninger.
9.15 - 12.00 Basale metoder til sammenligninger: kontinuerte data. - Noter .
Fiskeolie data sæt brugt i forelæsningen fishoil.dta
Data fra Skejby brugt i forelæsningen skejby-cohort.dta
Termometerdata brugt i forelæsningen temp.dta
Opgaver
Datasæt til brug i opgaverne: Birthweight.dta , shoes.dta , mouse.dta , captopril.dta og progest.dta
12.00 - 13.00 Frokostpause.
13.00 - 16.00 Basale metoder til sammenligninger: kategoriske data - Noter .


Fredag den 17. juni 2011: Regressionsanalyse: Kontinuert outcome - Noter .
9.15 - 12.00 Introduktion til regressionsmetoder:
Lungefunktionsdata brugt i forelæsningen perulung_ems.dta
Stata syntax brugt i forelæsningen regres1.do
Opgaver
To Stata do-filer med syntaks til nogle plots: RegPlot1.do og RegPlot2.do
12.00 - 13.00 Frokostpause.
13.00 - 16.00 Introduktion til regressionsmetoder: Binært outcome - Noter .

Data om fedme brugt i forelæsningen obese.dta
Stata syntax brugt i forelæsningen regres2.do


Nogle links
Kurser udbudt af Afdeling for Biostatistik.www.biostat.au.dk/teaching/teaching(new).htm
Lokal side om Stata og datadokumentation http://folkesundhed.au.dk/uddannelse/software