Introduktion til Logistisk Regression
MPH speicalmodulet forår 2006

Opdateret 24. april 2006
Redigeres af Morten Frydenberg
morten@biostat.au.dkKursusbeskrivelse:
Kurset giver en introduktion til logistisk regression baseret på en del af data fra Framingham studiet.
Med udgangspunkt i estimation af odds ratioen i en enkelt 2x2 tabel vil kurset illustrere:
Omfang:
Fem gange á 4 timer teori og praksis. Halvdelen af tiden bruges til praktiske øvelser i STATA.

Til forelæsningerne vil de forskellige dele blive illustreret ved brug af STATA (version 9.2).
Til forelæsningerne og øvelserne vil vi bruge en delmængde af Frammingham Studiet.

Data:
Frammingham datasættet fram.dta .
Til SAS- En ascii-fil med data og et SAS program til indlæsning: fram.dat og fram.sas.
OBS: I programmet skal stierne i FILENAME og library ændres så det passer.

Tirsdag den 25. april 2006 kl 9.15-13.00

Torsdag den 27. april 2006 kl 9.15-13.00

Onsdag den 3. maj 2006 kl 9.15-13.00

Tirsdag den 9. maj 2006 kl 9.15-13.00

Tirsdag den 11. maj 2006 kl 9.15-13.00