Introduktion til Logistisk Regression
Cand. Scient. San. 1. år

Opdateret 14. marts 2006
Redigeres af Morten Frydenberg
morten@biostat.au.dkKursusbeskrivelse:
Kurset giver en introduktion til logistisk regression baseret på en del af data fra Framingham studiet.
Med udgangspunkt i estimation af odds ratioen i en enkelt 2x2 tabel vil kurset illustrere:
Omfang:
Tre gange á 4 timer teori og praksis. Halvdelen af tiden bruges til praktiske øvelser i STATA.
Den 4. gang vil blive brugt til gennemgang af artikler med anvendelse af Logistisk Regression

Til forelæsningerne vil de forskellige dele blive illustreret ved brug af STATA (version 8.2 eller 9.1).

Til forelæsningerne og øvelserne vil vi bruge en delmængde af Frammingham Studiet.
Her finder du en kort beskriverse (opdateret 17. april 2002).
Data STATA-format .


Materiale
Fredag den 10. marts 2006 kl 10.15-14.30

Fredag den 17. marts 2006 kl 10.15-14.30

Fredag den 24. marts 2006 kl 10.15-14.30

Fredag den 31. marts 2006 kl 10.15-12.00